MANUSCRIPTS


EH 48 E 57
CATEGORY

Belles Lettres
Poetry

LijkdichtLithograph of an elegy for Rabbi David de Leon by J.A. Lehmans. The Hague, 1826.

Lijkdicht / Ter gelegenheid der begrafenisplechtigheden / van wijlen den Weleerwaarden Heere D. Leon / Opperrabbijn der Portugeesche Israëli / tische Gemeente te ‘s Hage / Uitgesproken in de Synagoge dier Gemeen / te op den 12de Tamus 5586 (overeenkomende / met 17 July 1826) door den Weleerwaarden Heere / J.A. Lehmans , Opperrabbijn der Nederland / sche Israëlitische Gemeente aldaar / In het Nederlandsch overgebragt door M. Alvares.

Elegy, written for the occasion of the funeral ceremonies of the late reverend sir D. Leon, Chief Rabbi of the Portuguese Israelite Congregation in The Hague, delivered in the synagogue of that same congregation, on the 12th Tamuz 5586 (corresponding with 17 July 1826), by the reverend sir J.A. Lehmans, Chief Rabbi of the Dutch Israelite Congregation there. Translated into Dutch by M. Alvares.


Hebrew and Dutch / Paper / 19,7 cm. x 15,8 cm. / 7 ff. / 19 lines to a page / Current and Sephardic cursive writing / Catchwords at the bottom of the page.SEE ONLINE